بانو نصرت الملوک کاشانچی در سال 1293 شمسی به دنیا آمد.پدرایشان علینقی کاشانچی از تجار معروف زمان خود بود. در سن 18 سالگی جز اولین زنانی بود که وارد دانشکده پزشکی تهران و سپس عازم اروپا شد. تا جنگ جهانی دوم در برلین به تحصیل و تحقیق ادامه داد. سپس به پاریس رفت و تحصیلات تخصصی را در رشته مامایی تکمیل کرد و به ایران بازگشت. وی ضمن کار در رشته پزشکی زنان دکترا گرفت. بانو کاشانچی در جنوب شهر تهران دریکی از ساختمانهای پدرش پلی تکنیکی تخصصی  زنان و مامایی تاسیس کرد که به طور رایگان در خدمت زنان محروم بود و به ارشاد زنان ستم کشیده نیز می پرداخت.او هر چه بیشتربه زنان محلات جنوبی تهران کمک میکرد،آنان را نیازمندتر می دید. بنابراین به تاسیس یک زایشگاهی برای آنان مصمم  شد. تلاشها و پیگیریهای این بانو و رایزنی های متعدد با تجار آن زمان منجر به لزوم احداث یک درمانگاه مجهز واقف گردیده و خرج تاسیس یک بیمارستان و یک درمانگاه را متقبل شدند.در مجله اتاق بازرگانی شماره 43- سال 27- شنبه دیماه 1335 آمده است در سال 1325  اتاق بازرگانی با موافقت بنگاه خیریه بازرگانان تصمیم گرفت یک بیمارستان بزرگ و کاملا مجهز در تهران بنا و دائر کند. لذا محل مناسبی را در خیابان ری به این موسسه عامالمنفعه داد و ساختمان بیمارستان و درمانگاه کاملی را شروع کرد و به اتمام رسانید.اکنون بیمارستانی با کلیه وسائل فنی مجهز و ظرفیت 200 تختخواب را دارد و آماده بکار می باشد. بودجه سالیانه بیمارستان و درمانگاه قریب پنج میلیون ریال است که از محل اعانات بازرگانان که در موقع فروش بروات وقته طلب ها به بانک ها  می پردازند.تامین می گردد و از هفت سال پیش تا حال درمانگا ه بیمارستان مزبوربه ضمیمه یک بخش پانسمان و تزریق با چهارپزشک و یک داروخانه در تمام مدت روز دایر و مرتبا بیماران بی بضاعت جنوب شهر را مجانا معاینه و با داروهای رایگان معالجه می نمایند. تعداد متوسط بیمارانی که به درمانگاه مراجعه می نمایند به بیش از روزی 250 نفر می باشد. 

بیمارستان بازرگانان به وکالت آقای غلامحسین کاشف و دکتر محمود کیهان به وکالت و نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، مورخ 28 دیماه سال 1329 شمسی، با مساحت 11500متر مربع و زیر بنا به مساحت 16992با تمام ساختمان ها احداث گردیده و به تمام ساختمان های احداث گردیده و به تمام وسایل پزشکی مجهز شده و وقف شده و در اختیار مریضان بی بضاعت قرار گرفت. زمین این بیمارستان از شهرداری خریداری شد. اداره بیمارستان بازرگانان به عهده پنج نفر نماینده اتاق بازرگانی به شرح زیر بود.جناب آقایان عبدالحسین نیک پور،آقای محمدرضا فاطمی،محمدرضا خرازی، احمد تهرانی و عبدالله مقدم. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خود اتاق بازرگانی به کمک این پنج نفر اداره بیمارستان را به عهده داشت .در کنار بیمارستان درمانگاهی قرارداشت که به طور رایگان مردم را درمان می کرد و دارو نیز بصورت رایگان به مردم ارائه می گردید.  

بیمارستان بازرگانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هئیت وزیران دولت  موقت جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ 25 تیر سال 1358 بنابه پیشنهاد شماره 257 مورخ 3 تیر سال 1358 وزارت بهداری و بهزیستی تصویب نمود که بیمارستان بازرگانان با کلیه پرسنل بودجه ، ساختمان و وسایل مربوطه و غیره ، به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردد. که البته هیاتی نیز مسئول نظارت بر اداره این بیمارستان شد. از بودجه اتاق سالیانه مبلغ زیادی به وزارت بهداری برای کمک به اداره بیمارستان واریز میشد. بعد از واگذاری 10 ساله بیمارستان بازرگانان به وزارت بهداری و بهزیستی ، یکی از اعضای هیئت نظارت بر بیمارستان (آقای مهدی حریری)، در مورد نحوه نامطلوب اداره بیمارستان گزارش جامعی به اتاق ارائه می دهد که سبب بازپس گیری بیمارستان و واگذاری مجدد آن به اتاق می شود.

در سال 68 اتاق بازرگانی با تقبل مدیریت بیمارستان ، مقدمات بازسازی آن را به اهتمام خیرین فراهم می کند و تا سال 73 خود اتاق بازرگانی ،مسئول اداره بیمارستان می شود . سرانجام با کمک های مالی یکی از خیرین بزرگ خارج از کشور به نام آقای  " سودآور" امر بازسازی و تجهیز بیمارستان به صورت کامل آغاز می شود ، و بنابه پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) وبا تصویب متولیان بیمارستان که در آن زمان عبارت بودند از آقایان "علینقی سید خاموشی ، علا میر محمد صادقی ، اسدالله عسگر اولادی ، مهدی حریری، محمد علی نوید" اداره بیمارستان از سال 73 به کمیته امداد امام خمینی(ره) محول می شود.متذکر می شود از دی ماه سال 1395 اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی تهران مدیریت بیمارستان را عهده دارد.