چاپ        ارسال به دوست

کمیته ترویج تغذیه شیر مادر

 
 
 
 
 
 

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و ترویج زایمان طبیعی ، با حضور مسئول محترم فنی بیمارستان و همکاران مربوطه  تشکیل گردید. از موارد مطرح در جلسه عبارتند از :

گزارش جلسه آموزشی STDبرای همکاران ماما و جلسات مستمر احیار نوزاد و ACORN

بررسی درصد زایمان و سزارین های انجام شده و ارائه راهکارها ی اصلاحی

گزارش فرایند تجهیز و بهینه سازی خدمات بخش زایمان و نوزادان با توجه به بازدید اخیر معاونت درمان 

پیشنهادات آموزشی دوره های NICU–شیر مادر(درون بخشی )

موارد مرتبط با رژیم غذایی و  تغذیه در بخش زایمان و نوزادان 


٠٨:٣٠ - چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦    /    شماره : ١٥٨    /    تعداد نمایش : ٢٠١