چاپ        ارسال به دوست

برگزاری کمیته اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

 
 
 
 
 
 
کمیته اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات با حضور اعضاء در سالن کنفرانس بیمارستان برگزارگردید.ابتدا مصوبات جلسات قبل توسط دبی کمیته قرائت شده و مسئولین اقدام در خصوص نتیجه
 
اقدامات و پیشرفت امور توضیحاتی ارائه نمودند.سپس در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر گردید:
 
پرونده بیماران مجهول الهویه
 
نواقص مربوط به سیر بیماری
 
بایگانی و فضای موردنیازجهت اموربایگانی
 
تکمیل نواقص پرونده ها قبل از ترخیص بیماران از بیمارستان
 
 
 
 


٠٧:٤٨ - سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦    /    شماره : ١٢٢    /    تعداد نمایش : ١٧٧