چاپ        ارسال به دوست

درباره مسئولیت اجتماعی اتاق تهران وبیمارستان بازرگانان

 

 

 

 

اتاق تهران قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های فعالان بخش‌خصوصی علاوه خدمات رسانی عمومی به مراجعان با بازسازی و نوسازی این بیمارستان به کمک بیماران نیازمند جنوب پایتخت بیایید.بیمارستان بازرگان یکی از قدیمی‌ترین مراکز درمانی پایتخت به شمار می‌آید که در عین حال به دستگاه‌ها و دانش روز نیز مجهز شده و تلاش می‌کند با استفاده ابزارهای مدرن بهترین خدمات را به بیماران ارائه دهد.

 آخرین نتایج ارزیابی وزارت بهداشت از این بیمارستان که شامل 8 محور، 248 استاندارد و 903 سنجه است نشان می‌دهد این مرکز درمانی از منظر نسل سوم استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستانی از شرایط مطلوبی برخوردار است. اوایل اردیبهشت ماه گروه ارزیابی شامل پنج نفر از کارشناسان و مدیران مرتبط از وزارت بهداشت و بیمارستان‌هاي تابعه در بیمارستان حضور یافته و به بررسی و ارزیابی سنجه‌ها پرداختند و درجلسه اختتامیه از آمادگی و به ‌روز بودن وضعیت بیمارستان ابراز رضایت کردند و حتی بعضی موارد را بالاتر از حد انتظار برشمردند و پیش‌بینی وضعیت مطلوبی براي آینده بیمارستان داشتند.ر حال حاضر اتاق تهران در راستای انجام مسولیت اجتماعی خود اداره این بیمارستان را برعهده دارد و بزودی برنامه‌های توسعه‌ای آن را آغاز می‌کند.

 


١٢:٣٩ - چهارشنبه ٢١ تير ١٣٩٦    /    شماره : ١٢١    /    تعداد نمایش : ٢٣٠