چاپ        ارسال به دوست

ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان

 
 
 
 
 
 
 
در پی روند اجرای دور سوم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها،بیمارستان بازرگانان از 6/2/96 لغایت 7/2/96 مورد ارزیابی قرار گرفت.در ابتدا جلسه ای با حضور نماینده دانشگاه،سرگروه تیم
 
ارزیاب،ارزیاب مدیریتی و ارزیاب بالینی با حضور تیم مدیریت اجرائی بیمارستان تشکیل گردید.پس از تشریح برنامه توسط سرگروه تیم ارزیاب،ارزیابان شروع به بازدید از بخش ها و واحدهای
 
مختلف بیمارستان نمودند.در روز پایان ارزیابی جلسه ای اختتامیه تشکیل و کلیاتی از بازدید بعمل آمده توسط سرگروه تیم ارزیاب ارائه گردید. 
 
 
 
 
 
 
 


١٦:٤٣ - سه شنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٦    /    شماره : ١١١    /    تعداد نمایش : ٣٥٢